List of 100 RAJDHANI trains as follows:

How many type of RAJDHANI Trains runs on indian railway tracks?

48 types of RAJDHANI runs on indian railways tracks

Train NumberTrain Name
12235GHY-NDLS RAJDHANI
12236NDLS-GHY RAJDHANI
12301KOLKATA RAJDHANI EXPRESS
12302KOLKATA RAJDHANI EXPRESS
12305KOLKATA RAJDHANI EXPRESS
12306KOLKATA RAJDHANI EXPRESS
12309PATNA RAJDHANI EXPRESS
12310PATNA RAJDHANI EXPRESS
12313SDAH RAJDHANI EXPRESS
12314SDAH RAJDHANI EXPRESS
12423DBRT-NDLS RAJDHANI
12424NDLS-DBRT RAJDHANI
12425NDLS-JAT RAJDHANI
12431TVC-NZM RAJDHANI EXP
12432NZM-TVC RAJDHANI EXP
12433MAS-NZM RAJDHANI EXP
12434NZM-MAS RAJDHANI EXP
12436NDLS - DBRT RAJDHANI
12437RAJDHANI EXP
12438NZM SC RAJDHANI EXPRESS
12439RNC NDLS RAJDHANI EXPRESS
12440NDLS RNC RAJDHANI EXPRESS
12441BSP-NDLS
12442NDLS-BSP
12453RNC-NDLS
12454NDLS-RNC
12951MUMBAI RAJDHANI
12952MUMBAI RAJDHANI
12953AUG KR RAJ EXP
12954AG KRANTI RJDHN
12957SWARNA J RAJ EX
12958ADI SJ RAJDHANI
22413MAO-NZM RAJDHANI EXPRESS
22414NZM-MAO RAJDHANI EXPRESS
22691BANGALORE RAJDHANI EXPRES
22692BANGALORE RAJDHANI EXPRES
22693SBC-NZM RAJDHANI EXP
22694NZM-SBC RAJDHANI EXP
22811BBS-NDLS RAJDHANI
22812NDLS-BBS RAJDHANI
22823BBS-NDLS RAJDHANI
22824NDLS-BBS RAJDHANI
12426JAT-NDLS RAJDHANI
20502ANVT - AGTL RAJDHANI
12435DBRT - NDLS RAJDHANI
20501AGTL - ANVT RAJDHANI
20817BBS-NDLS VIA-SBPY
20818NDLS-BBS VIA-SBPY